گزارش تخلف
لطفا با ارسال کزارش های دقیق و به موقع با ما در امر مدیریت جامعه مجازی همکاری کنید
تمامی گزارش های توسط تیم پلیس سایت بررسی خواهند شد و اقدامات لازم بر طبق قوانین سایت انجام می شود

کاربر متخلف

صمد ربوخه

محل تخلف نمونه کارها > یه کار ناقص دیگه از خودم > نظر شماره 56714

توضیحات شما