گزارش تخلف
لطفا با ارسال کزارش های دقیق و به موقع با ما در امر مدیریت جامعه مجازی همکاری کنید
تمامی گزارش های توسط تیم پلیس سایت بررسی خواهند شد و اقدامات لازم بر طبق قوانین سایت انجام می شود

کاربر متخلف

صمد ربوخه

محل تخلف نمونه کارها > یک کار از خودم به اسم لحظه ای بی تو > نظر شماره 164039

توضیحات شما