گزارش تخلف
لطفا با ارسال کزارش های دقیق و به موقع با ما در امر مدیریت جامعه مجازی همکاری کنید
تمامی گزارش های توسط تیم پلیس سایت بررسی خواهند شد و اقدامات لازم بر طبق قوانین سایت انجام می شود

کاربر متخلف

Farshad "F. METAL" Elmi Anvari

محل تخلف نمونه کارها > بگذار سر به سینه ی من > نظر شماره 131466

توضیحات شما