گزارش تخلف
لطفا با ارسال کزارش های دقیق و به موقع با ما در امر مدیریت جامعه مجازی همکاری کنید
تمامی گزارش های توسط تیم پلیس سایت بررسی خواهند شد و اقدامات لازم بر طبق قوانین سایت انجام می شود

کاربر متخلف

پانته آ عسکری

محل تخلف نمونه کارها > singerart-گوشه نهفت در دستگاه نوا- با الهام از سه تار استاد صبا- اجراsingerart > نظر شماره 152358

توضیحات شما