گزارش تخلف
لطفا با ارسال کزارش های دقیق و به موقع با ما در امر مدیریت جامعه مجازی همکاری کنید
تمامی گزارش های توسط تیم پلیس سایت بررسی خواهند شد و اقدامات لازم بر طبق قوانین سایت انجام می شود

کاربر متخلف

mohamad rostamian

محل تخلف نمونه کارها > تصنیف ز دست محبوب ندانم چون کنم > نظر شماره 157899

توضیحات شما