گزارش تخلف
لطفا با ارسال کزارش های دقیق و به موقع با ما در امر مدیریت جامعه مجازی همکاری کنید
تمامی گزارش های توسط تیم پلیس سایت بررسی خواهند شد و اقدامات لازم بر طبق قوانین سایت انجام می شود

کاربر متخلف

majid gham

محل تخلف نمونه کارها > انتظار (از اهنگ های مرحوم جهان) > نظر شماره 174754

توضیحات شما