گزارش تخلف
لطفا با ارسال کزارش های دقیق و به موقع با ما در امر مدیریت جامعه مجازی همکاری کنید
تمامی گزارش های توسط تیم پلیس سایت بررسی خواهند شد و اقدامات لازم بر طبق قوانین سایت انجام می شود

کاربر متخلف

محمد ودیعتی

محل تخلف نمونه کارها > قطعه "رویا" | نمونه کارهای مهیار نظری پور (دسیرونا) > نظر شماره 190508

توضیحات شما