گزارش تخلف
لطفا با ارسال کزارش های دقیق و به موقع با ما در امر مدیریت جامعه مجازی همکاری کنید
تمامی گزارش های توسط تیم پلیس سایت بررسی خواهند شد و اقدامات لازم بر طبق قوانین سایت انجام می شود

کاربر متخلف

shahnaz nasiri

محل تخلف نمونه کارها > خوابم یا بیدارم ..... با صدای خودم > نظر شماره 190355

توضیحات شما