به نظر شما مدت زمان تمرین پیانو بهتر است چقدر باشد ؟؟؟

نمایش نسخه قابل چاپ