دوتار، سه تار،تنبور،باغلاما دسته کوتاه یا بلند؟

نمایش نسخه قابل چاپ