آقای رضا کلانتری هم از نظر تجربه کاری هم از نظر نوازندگی و هم اخلاقی بسیار مناسب هستند
از شاگردان استاد تهماسبی و طلایی و علیزاده و لطفی هستند و سبک کاری ایشون هم سبک استاد علیزاده هست
اگر دنبال یه...