دوست عزیز
این کار رو در کنسرت ها با ساز اوبوا و کلارینت انجام می دهند چون کوک کردن اون ها خیلی سخت است. کوک فلوت رکوردر هم ثابت است مگر اینکه فلوت رکوردر سه تکه باشد مثل Tenor و Alto که باز هم چون...