سلام به همه ی اهوازی های عزیز-من سام هستم سنتور میزنم و خوشحال میشم اگه یه دوست سنتوری پیدا کنم