من کتاب لو ویولن و سوزوکی را خودم به کلید دو بر میگردونم سخته ولی چاره ای نیست چون کتاب ویولا تو بازار نیست