اقا مهدی شما ساکن تهران هستید

- - - Updated - - -

ایا شما این سازو اموزش میدید.من خیلی علاقه مند این ساز شدم