سلام:27:
من میخواستم بدونم که در حال حاض بهترین کمانچه ساز ایران کیه؟ قیمت هم برام نیست اگه زیاد باشه فقط میخوام سازی که میزنم صدای خوبی داشته باشه.

ممنون