بسیار مطلب عالی بود منم علاقه شدیدی به موسیقی دارم امیدوارم یه تیم باحال پیدا کنم باهم کار کنیم!