ارگ من pa500 تبدیل 2x هست بیشتر موقع درحال کار تاچ هنگ میکنه