سلام. سیم های اصلی از پلاستیک هستن. معمولا نخ ماهیگیری.
اما در برخی رباب های نوین ایرانی سیم فلزی استفاده کردن.
سیم های همخوان هم فلزی هستن. اما جنسشون رو دقیق اطلاع ندارم