سلام من یدونه کرگ pa50یاتبدیلی به۸۰میخوام دست دو تمیز ممنون میشم اگه کسی داشت بهم خبر بده ممنون واسه یادگیری میخوام من کرمانم