سلام
دوست عزیز د رخصوص دریافت ست pa500 فرمایش دادید برای پسورد باید پیام داد اگر ممکنه بفرمایید به چه صورت هستش ممنون