دوستان بهتره کمی واقع بینانه تر و آگاهانه نظر بدیم. دوستانی که معتقدند کیبورد یک ساز ساده است و یا اصلا ساز حساب نمیشه احتمالا ساز کیبورد را فقط در مجالس عروسی و جنگهای شادی دیده اند. بد نیست بدونیم...