آموزش سنتور در کرج:


سنتور از سازهای قدیمی و اصیل ایرانی است. این ساز از دیرباز مورد پسند مردم ایران بوده و نوازندگان سرشناس و مطرحی در روند رشد و آموزش سنتور فعالیت داشته اند از جمله این...