سلام دوستان میخواستم ببینم تو 16 ثانیه اول این آهنگ از چه سازهایی استفاده شده؟خیلی ممنون
link