کسی هست اطلاعاتی در مورد این ارگ یاماها ۷۴۰ بدونه . خیلی مهمه برام . لطفا