سلام.
صدای من باس هست (A1-G4) که البته بالاتر و پایینتر از این رو هم می‌تونم بخونم، اما مشخصا falsetto و fry، که به حساب نمیاد.
متاسفانه تقریبا همه خواننده های ما تنور هستن، مخصوصا توی موسیقی سنتی...