من هم کل ردیف میرزا عبدلله برای سنتو رو میخام خواهش میکنم هرکی داره بزار تا ما هم استفاده کنیم