سلام این آهنگو یه پسره درست کرده که دوازده سالشه و میخواد در آینده شرکت F&F Studio رو تاسیس کنه خدایی کارش درسته اولین کارش رو داده بیرون و این آهنگو موقعی درست کرد که فقط نه سال داشت حتما ببینید و...