سلام
من دنبال نت آهنگ سریال روزی روزگاری برای تار می گردم. کسی هست تصویری از نت این آهنگ داشته باشه ؟