ویروس تو صحبت از سای نکن. تو سایت ترانس باز که 1 بار با تصویر به همه نشون دادم که تراکها رو میچسبونی به هم انجا هم لازمه که این کار رو بکنم انگار البته خودت لینک اهنگهات رو بزاری همه با یه بار گوش...