عرض سلام و احترام
احساس اینکه در گلوی شما چیزی هست و یا خارش دارید
میتونه به دلیل حساسیت فصلی باشه که خیلی از هنرجويانم به این مشکل دچارند
برای حل این مشکل شست و شوی بینی با سرم شستشو رو پیشنهاد...