سلام لطف میکنید درمورد نرمشهایی که فرمودین هم توضیح بدین .من شصت دست چپم فوق العاده درد اومده .نمیدونم چیکارکنم.