سلام ، بله من شاگرد ایشون هستم
و پیش خیلی از اساتید ساز زدم ، ایشون شیوه آموزششون عالیه