سلام
من معراج هستم
دارای معلولیت جسمی دنبال یک ارگ یاماهاpsr1000هستم برای اموزش وکاروتامین مخارج زندگیم
هرکس بصورت شرایطی برای فروش داشت ممنون میشم یاریم کنید
هرکس مایل بودبه...