گیتار کلاسیک چیست و چه کاربردهایی دارد؟ اگر به ما چند گیتار را نشان بدهند و بگویند کدام یک از آنها «گیتار کلاسیک» است چه می‌کنیم؟ احتمالا در اولین قدم گیتارهایی که مربوط به خانواده‌ی الکتریک هستند را...