دوستان خودم هم این نرم افزار را دارم یاد می گیرم و خیلی واسم پیچیده بود ولی کم کم دارم راه میوفتم، واسه این مشکل یه کلیپ دیدم شاید کمکتون کنه خیلی هم ساده توضیح داده...