باسلام.دوستانی که در مورد مقام گردانی و اینکه از چه گوشه هایی میتوان به دستگاه های دیگر پل زد, کمی توضیح بدن لطفا.ممنون