سلام . من خیلی به کمک نیاز داشتم . من هدفم اینه که آهنگساز فیلم بشم . در سطح حرفه ای پیانو بلدم. میخواستم ببینم تو تهران بهترین استادا کیا هستن و چی باید یاد بگیرم .فرض کنین هیچی بلد نیست و میخوام...