درود به شما.ناموسا کسی نت چهارمضراب سه گاه استاد پایور در کتاب سی قطعه چهارمضراب رو داره برام بفرسته.اینم ایمیلمه: golava_san_hs@yahoo.com