سلام دوستان
من حدود ٣ ماهِ كه در حال تمرين براي يادگيري ني هستم البته به جهت مشغله ، مداوم نبوده سوالي داشتم : الان براي من كه مبتدي به حساب ميام چه نوع ني بايد خريداري كنم

- - - Updated - - -
...