آقا خواهشن مردونگی کن ورژن پیانوی اینو برامون بزار
هیچ جا گیر نمیاد:(