سلام
فکر میکنم فوق العاده ترین اثر مهرداد کاظمی بود وشاید اگر 5 سال بعد اجرا میشد الان میشد پیدا کرد .
متن آهنگ همین بود که دوستمون گفت و در حالیکه کل آثار استاد بنان در اینترنت هست عجیبه که هیچ...