من حقیقتش زیاد از موسیقی سر در نمیارم اما این اهنگ که گذاشتی فقط داره داد میزنه.حجم صدا تا زمانی هستش که شما صدای اصلیتون تغییر نکنه اینجوری امیر تتلو هم میتونه داد بزنه