سلام
میشه یه استاد سه تار خوب در اهواز معرفی کنید؟!

مرسی