سلام به همه ی دوستان اگه بحث اینکه همایون بهتر می خونه از پدرش خوب این که معلومه ببینید اگر از موسیقی دان بپرسید می گوید چون همایون از پدرش اواز خوانی را یاد گرفته و پدرش یعنی استاد محمد رضا شجریان...