اگر کسی عاشق ساز تنبور و نوازندگی این ساز چند هزار ساله و باستانی باشد من بدون هیچ هزینه ای رایگان به او اموزش میدهم و برای تهیه وخرید ساز به هنر جو مشاوره و راهنمایی لازم را خواهم داد بدون هیچ...