چیز نبود عزیز چک کردم لطفا نت همدرد رو دوباره بزادیدش tnx
:9: