باسلام و احترام
دوستان من یه فیلم دیدم طرف ساز دهنی میزد و ما هم گفتیم تو عمرمون هیچ هنری یاد نگرفتیم و از اونجا که ساز دهنی وسیله ای قابل حمل هست خیلی ایده آل هست .
من از هنر موسیقی چیزی بلد نیستم...