من دنبال متدهای آموزشی سبک جز برای پیانو و زیر شاخه های اون مثل بلوز اونم.اگه کسی برای معرفی داره راهنمایی کنه.