عرض سلام و،ادب و احترام به خدمت شما دوستان عزیز من بنده تازه وارد موسیقی نی شدم ونمیدونم چه نی باید برای آموزش تهیه کنم و از نی استاد بزرگوارمان آقای استاد سلطانیان خیلی خیلی خوشم میاد و نمیدونم چه...